Een afspraak maken? Bel 074 266 33 89

De toegevoegde waarde van musculoskeletal ultrasound

SonoScape E2 2


Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een fysiotherapiepraktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. Het gebruik van diagnostische ultrasound kan ook gebruikt worden om vermeende pathologie uit te sluiten waardoor er op een ander gebied gezocht moet worden naar de problematiek van de patiënt.

Wat is echografie?

Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de zwangerschapsdiagnostiek en het zichtbaar maken van het ongeboren kind. Deze techniek kan ook heel goed worden toegepast om spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en bloedvaten weer te geven.

Hoogfrequent geluidsgolven, welke voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn, worden het lichaam in gezonden.

Het echo-onderzoek

SonoScape E2Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het onderzoek, het is geheel pijnloos en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het onderzoek zal tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen. Er wordt een laagje gel op de transducer aangebracht, waarna deze over de huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden. Tijdens het onderzoek kan de behandelaar u vragen bewegingen te maken welke dan op het beeldscherm gevolgd en beoordeeld kunnen worden. Ook de patiënt kan het onderzoek op de monitor volgen.


Toepassingen

Echografie wordt in onze praktijk onder andere toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van weke delen. In de onderstaande tabel is aangegeven welke aandoeningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

 • Spieren: rupturen (scheuringen), calcificaties (verkalkingen), littekens
 • Pezen: tendinopathie / tendinose (peesirritaties), ruptuur (scheuring), (sub-)luxatie, calcificatie (verkalking)
 • Bursae (slijmbeurzen): vochtcollectie, bursitis (slijmbeursontsteking)
 • Ligamenten (banden): contusie (kneuzing), distorsie (verstuiking), ruptuur (scheuring)
 • Kapsel: capsulitis (ontsteking), ruptuur (scheuring)
 • Kraakbeen: arthrose, defect
 • Meniscus: ruptuur (scheuring)
 • Bot: fractuur
 • Cystes: Bakerse cyste, ganglion, synovia
 • Corpora libera: glas- en metaalfragmenten, splinters
 • Zenuwen: tunnelsyndroom, neuroom

Naast het zichtbaar maken van afwijkingen is echo ook een heel mooi medium om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen.

Echografie kan ook gebruikt worden bij onderzoeken van de bekkenbodem. Meer uitleg over deze vorm van Echografie vind u bij Bekkenfysiotherapie.

Wie

Bij Fysiotherapie Fleminghof hebben Sebastiaan van Houwelingen, Sebastiaan Weinreder en Dion Veldhuis de cursus Musculoskeletal Ultrasound gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Deze cursus is speciaal gericht op het gebruik van echografie voor onderzoek van het bewegingsapparaat.

De module Expert MSU is speciaal bedoeld voor (sport)fysiotherapeuten, manueel therapeuten, huisartsen en sportartsen en is door Inholland Academy Haarlem ontwikkeld in samenwerking met Fysus. Dit is de eerste module MSU voor fysiotherapeuten in Nederland die op masterniveau wordt aangeboden.

Sebastiaan van Houwelingen heeft deze opleiding succesvol gevolgd en is nu Expert Master MSU Echografist.

Kosten en vergoeding

Er is nog geen vergoedingsregeling voor het gebruik van echografie door de fysiotherapeut.
Als het onderzoek wordt uitgevoerd na verwijzing van huisarts, sportarts of specialist, kan het onderzoek als consult worden gedeclareerd en vergoed. Dit uiteraard als fysiotherapie door uw aanvullende zorgverzekering wordt vergoed.
Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een consult bij u gedeclareerd. De kosten bedragen € 60,00 voor het onderzoek en de verslaglegging. Zie onze tarieven voor meer informatie.

Terug

Therapeuten Echografie

images/Members/sebastiaan1.jpg#joomlaImage://local-images/Members/sebastiaan1.jpg?width=300&height=300

Sebastiaan van Houwelingen

images/Members/sebastiaan_w.jpg#joomlaImage://local-images/Members/sebastiaan_w.jpg?width=300&height=300

Sebastiaan Weinreder

Sebastiaan Weinreder
images/Members/dion_v.jpg#joomlaImage://local-images/Members/dion_v.jpg?width=300&height=300

Dion Veldhuis

Dion Veldhuis

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

Telefoon: 074 2663389 (8:30 - 17:00u)
Email: info@fysiofleminghof.nl

Contactformulier

Klachtenformulier

Openingstijden

 • Maandag 7:30 - 21:00
 • Dinsdag 7:30 - 21:00
 • Woensdag 7:30 - 21:00
 • Donderdag 7:30 - 18:00
 • Vrijdag 7:30 - 17:00
 • Zaterdag op afspraak