Een afspraak maken? Bel 074 266 33 89

Er geldt een legitimatieplicht in de zorg, neem uw legitimatiebewijs daarom altijd mee.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. De medewerkers van Fysiotherapie Fleminghof gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.

Bij niet betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Fleminghof incassomaatregelingen treffen via Smit en Legebeke B.V. Incassobureau jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Bij het oefenen in de oefenzaal bij voorkeur (sport) schoeisel gebruiken, dat u niet buiten gebruikt.

Studenten Fysiotherapie van de Saxion Hogeschool Enschede lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

Telefoon: 074 2663389 (8:30 - 17:00u)
Email: info@fysiofleminghof.nl

Contactformulier

Klachtenformulier

Openingstijden

  • Maandag 7:30 - 21:00
  • Dinsdag 7:30 - 21:00
  • Woensdag 7:30 - 21:00
  • Donderdag 7:30 - 18:00
  • Vrijdag 7:30 - 17:00
  • Zaterdag op afspraak