Bel voor een afspraak: 074 266 33 89

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een discipline die gericht is op de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Patiënten met klachten worden geholpen om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Bijvoorbeeld: spieren die te gespannen zijn, pees-, en bandirritaties, beperkingen in gewrichten en artrose.

Ook functiestoornissen van het zenuwstelsel, bloedcirculatie en het falen van hart en longen kunnen worden behandeld. Zoals bijvoorbeeld MS, de ziekte van Parkinson, restverschijnselen na een beroerte of hartinfarct en COPD. Met behulp van fysiotherapie kunnen deze stoornissen verminderd, gestabiliseerd of verholpen worden.

De fysiotherapeut heeft een aantal behandelmethoden tot zijn beschikking om de functiestoornissen aan te pakken, zoals oefentherapie, massage en elektrotechniek. Soms kan begeleiding en/of advisering voldoende zijn.

Manuele Therapie

Een manueel therapeut is een verbijzonderd fysiotherapeut die 3 tot 4 jaar extra opleiding heeft gehad na de opleiding fysiotherapie om meer complexe problematiek te behandelen.
Een manueel therapeut heeft meer anatomische kennis, hoger niveau van klinisch redeneren en maakt gebruik van specifieke diagnostische en behandelingstechnieken zoals:

 • mobilisaties van alle gewrichten, o.a. de wervelkolom
 • weke delen technieken van spieren, bindweefsel en zenuwen
 • manipulaties van gewrichten
 • speciale huiswerkoefeningen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken gaat het bij manuele therapie dus niet alleen maar om het “kraken”. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat manuele therapie een veilige en effectieve methode is om een gezondheidsprobleem te behandelen.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Onze bekkenfysiotherapeut, Nadine van Houwelingen-Zomer, heeft een 3 jaar durende Master of Science (MSc) studie afgerond na opleiding Fysiotherapie. Ook heeft ze verdiepende opleidingen genoten op het gebied van stuitpijn, myofasciale triggerpoints in het bekkengebied, Dry Needling en PTNS (Percutaneous Tibial Nerve Stimulation).

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt en zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken en de lage rug. De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van alle relevante spieren rondom het bekken en maakt daarbij soms gebruik van speciale apparatuur.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bewegen is de basis van de ontwikkeling. Bewegen helpt een kind de wereld te leren kennen en begrijpen. Wanneer het bewegen niet vanzelf gaat, kan dit ook problemen geven bij de ontwikkeling van andere gebieden. Denk hierbij aan samen spelen met andere kinderen, sport en spel.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de Master kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van de grove- en fijne motoriek, sensorische prikkelverwerking en ruimtelijke oriëntatie. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en hier een specifieke behandeling op toepassen.

Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de problematiek rond de ouder wordende mens. Juist in de thuissituatie is het hebben van lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen een verstorende factor. De begeleiding in deze gevallen van cliënt, mantelzorg en familie is een van de taken van de geriatrie fysiotherapeut. In de 1e lijn houdt de geriatrische behandeling ook vaak een beoordeling van de thuis- en woonsituatie in.

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het voorkomen en behandelen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen als gevolg van een oncologische aandoening. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan

 • vermoeidheid
 • pijn
 • spanningsklachten
 • fibrose
 • huidveranderingen
 • contracturen
 • verminderde mobiliteit
 • verstoorde lichaamsbeleving
 • verminderde spierkracht
 • conditieverlies
 • ademhalingsproblemen

Daarnaast kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby's.

De toegevoegde waarde van musculoskeletal ultrasound

Echografie


Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een fysiotherapiepraktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. Het gebruik van diagnostische ultrasound kan ook gebruikt worden om vermeende pathologie uit te sluiten waardoor er op een ander gebied gezocht moet worden naar de problematiek van de patiënt.

DryNeedling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek uw spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen raken. DryNeedling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Shockwave therapie is dé behandelmethode voor pijnklachten aan pezen, spieren en gewrichten. Daarnaast is Shockwave therapie wetenschappelijk bewezen effectief. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in het weefsel, zeer lokaal, een verhoogde homeostase ontstaat, bloed circulatie verbeterd en cellen worden aangezet tot de aanmaak van het groeihormoon. Het vermindert direct de pijn waardoor het bewegen beter gaat. Beter bewegen draagt weer bij aan een beter en natuurlijk herstel. Shockwave therapie bevordert het lichaamseigen herstelvermogen direct op de plek waar dat nodig is!

ShockwaveAllereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de fysiotherapeut gelokaliseerd. In een groot aantal gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie. Nadat de diagnose is gesteld en gebleken is dat Shockwave therapie geïndiceerd is, wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte en krachtige Shockwave impulsen. Eerst wordt er gel op het behandelgebied aangebracht. Daarna wordt het Shockwave behandelpistool op de huid geplaatst en worden de shockwaves toegediend terwijl er kleine ronddraaiende bewegingen worden gemaakt. Door middel van de behandelkop kan nauwkeurig worden gericht zodat de shockwaves op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben. Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie. De behandeling duurt zo’n 5 tot 10 minuten per sessie. De behandeling wordt een- of tweemaal per week gegeven.

EPTE

EPTE staat voor Percutane Electrolyse Therapie. De nieuwste en meest innovatieve behandelmethode voor spier en pees klachten op dit moment!

Wat is EPTE

EPTE is een nieuwe behandelmethode voor pijnklachten aan pezen en spieren. Onder geleide van echografie (waarop u live mee kunt kijken!) wordt op de plaats van de ontsteking of overbelasting een dunne naald ingebracht. De naald is vergelijkbaar met de naald die gebruikt wordt bij acupunctuur. Deze naald zal stroom geleiden precies in het ontsteking of overbelasting gebied. Door de nauwkeurige lokalisatie middels echografie en het rechtstreeks behandelen op de plek zijn de resultaten zeer goed. In zuid Europa is de behandeling met EPTE al zeer populair. Vanwege de successen in de praktijk en bewezen goede resultaten kan EPTE nu ook in Nederland.

PTNS (Percutaneous Tibial Nerve Stimulation) is een vorm van neurostimulatie. Voor deze behandeling wordt u door uw gynaecoloog of uroloog doorverwezen. PTNS is zowel voor mannen als vrouwen geschikt en wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

PTNS is een vorm van neurostimulatie waarbij de onderbeenzenuw gestimuleerd wordt met kleine elektrische prikkelingen. Deze zenuw loopt vanuit het onderbeen naar het achterste gedeelte van het ruggenmerg. Van hieruit wordt onder andere de functie van de blaas en darmen geregeld. Het prikkelen van de onderbeenzenuw zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de blaas zich niet meer ongewenst samentrekt, rustiger wordt en de normale functie zich kan herstellen. Behandelingen waarbij zenuwen op deze manier worden beïnvloed via elektriciteit, noemen we ook wel neuromodulatie, neurostimulatie of zenuwstimulatie.

De achtergrondgedachte van het Medical Taping Concept is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijv. de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

Huidige mogelijkheden ZwangerFit-MamaFit in verband met de maatregelen betreft het Coronavirus

Fysiotherapie Fleminghof biedt voor zowel de zwangere als pas bevallen vrouw een oplossing!
Namelijk:

 • Online ZwangerFit- en MamaFit-lessen (met voorafgaand een intake middels videobellen)
 • Online theorieles(sen) betreft lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap, de diverse fasen van de bevalling en de herstelfase na de bevalling
 • De theorielessen zijn zowel in groepsverband als individueel mogelijk (uiteraard vanuit huis, online)
 • Videoconsult(s) met onze bekkenfysiotherapeut Nadine van Houwelingen indien er sprake is van indicatie bekkenfysiotherapie

Kosten & Tijden

De kosten voor deelname aan de online ZwangerFit- en MamaFit-lessen bedragen €28,00 per maand (het reguliere tarief is €36,00). Dit wordt maandelijks voor aanvang van de trainingsperiode middels automatische incasso geïnd. Er zijn verzekeraars die de ZwangerFit- en of MamaFit-lessen vergoeden. Check hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

De lessen vinden online plaats op:

 • dinsdagavond 19:30 uur – 20:30 uur
 • donderdagavond 19:30 – 20:30 uur
 • vrijdagmiddag 16:30 – 17:30 uur

Daarnaast is er de mogelijkheid om de les nog 24 uur lang terug te kijken via een door ons verstrekte link.

Aanmelden

Blijf fit en vitaal tijdens en na je zwangerschap en schrijf je in!
Mocht je vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via een mail naar of via tel. 074-2663389

Terug

Huidige mogelijkheden ZwangerFit-MamaFit in verband met de maatregelen betreft het Coronavirus

Fysiotherapie Fleminghof biedt voor zowel de zwangere als pas bevallen vrouw een oplossing!
Namelijk:

 • Online ZwangerFit- en MamaFit-lessen (met voorafgaand een intake middels videobellen)
 • Online theorieles(sen) betreft lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap, de diverse fasen van de bevalling en de herstelfase na de bevalling
 • De theorielessen zijn zowel in groepsverband als individueel mogelijk (uiteraard vanuit huis, online)
 • Videoconsult(s) met onze bekkenfysiotherapeut Nadine van Houwelingen indien er sprake is van indicatie bekkenfysiotherapie

Kosten & Tijden

De kosten voor deelname aan de online ZwangerFit- en MamaFit-lessen bedragen €28,00 per maand (het reguliere tarief is €36,00). Dit wordt maandelijks voor aanvang van de trainingsperiode middels automatische incasso geïnd. Er zijn verzekeraars die de ZwangerFit- en of MamaFit-lessen vergoeden. Check hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

De lessen vinden online plaats op:

 • dinsdagavond 19:30 uur – 20:30 uur
 • donderdagavond 19:30 – 20:30 uur
 • vrijdagmiddag 16:30 – 17:30 uur

Daarnaast is er de mogelijkheid om de les nog 24 uur lang terug te kijken via een door ons verstrekte link.

Aanmelden

Blijf fit en vitaal tijdens en na je zwangerschap en schrijf je in!
Mocht je vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via een mail naar of via tel. 074-2663389

Terug

Bel ons voor een afspraak op 074-2663389 of vul het contactformulier in en dan nemen wij z.s.m. contact op.

gebouw

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

Telefoon: 074 2663389
Email:

Contactformulier

Openingstijden

 • Maandag 7:00 - 20:30
 • Dinsdag 7:00 - 21:00
 • Woensdag 7:00 - 20:00
 • Donderdag 7:00 - 20:30
 • Vrijdag 7:00 - 18:30
 • Zaterdag op afspraak